example
example

הנדון: עדכון חשוב בנוגע לחידוש ייפוי כח לשחרור משלוחי היבוא 

לקוחות יקרים,
אנחנו שמחים לעדכן אתכם שהחל מה-1 במאי 2019 הפעילות הבינלאומית של FedEx בישראל תעבור מאף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (מס' ח.פ 513046623) לחברה בבעלות תאגיד FedEx בשם פדקס אקספרס ישראל אינטרנשיונאל בע"מ (מס' ח.פ 515929552). 

מתוך רצון להמשיך את פעילות שחרור משלוחי היבוא שלכם בצורה רציפה וללא עיכובים,  אנא חתמו על ייפוי כוח  עבור חברת פדקס אקספרס ישראל אינטרנשיונאל בע"מ במערכת שער עולמי בהקדם האפשרי. הישות החדשה פתוחה במערכות המכס כסוכן מכס מאושר.

יש למלא את פרטי סוכן המכס: פדקס אקספרס ישראל אינטרנשיונאל בע"מ  (מס' ח.פ 515929552)מצ"ב הסבר אודות אופן המילוי לנוחותכם, מצורף קישור ״דברי הסבר לכתב הרשאה״. ולטופס המקוון .

לידיעתכם, החל מה-1 במאי 2019 ניתן יהיה לשחרר ממכס את משלוחי היבוא (בערך של 1,000$ ומעלה) אשר יגיעו עבורכם, רק באמצעות ייפוי כח מעודכן.

אנחנו עומדים לרשותכם בכל עת ונדאג לסייע לכם בכל הנדרש. 
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לדוא"ל Welcome2FedEx@fdx.co.il  
או לנציג שלכם. 
בברכה,
אוריאנה רז
סמנכ"לית היבוא.
Follow Us On YouTube